Skip to main content

Jezus obdarza swym błogosławieństwem tych, którzy Go słuchają, a nie tych co Go tylko podziwiają.

Słuchanie Jezusa buduje relację miedzy nami a Nim  – bo jest on Słowem wypowiedzianym ludziom przez Ojca.

Nie jesteśmy w gorszej sytuacji niż ci, którzy widzieli i słyszeli Jezusa – nasze poznanie polega wierności Słowu, które zachowujemy i wcielamy w życie.

Przeczytaj: Łk 11,27-28

Tweety:

błogosławieni

którzy słuchają słowa Bożego

i zachowują je

sjo

Rozważanie:

Słuchanie Słowa sprawia, że staje się ono ciałem w naszym życiu – nie jest sloganem, pobożnym cytatem, ale zamienia się w konkret życia – miłosierdzie wobec naszych braci i sióstr.

Nasze ucho jest początkiem słuchania, serce początkiem wzrastania, dłonie: działania. Gdy więc zachowujemy w sobie Słowo Boże otrzymywane każdego dnia, wzrasta w nas ono by przekształcić nas w nowego człowieka.

Modlitwa:

Panie, dziękuję że mam wciąż dostęp do Twojego Słowa – jest ono codziennym źródłem mojej codziennej nadziei. Nie daj mi nigdy odłączyć się o tego życiodajnego źródła. Amen.