Skip to main content

Wiele moglibyśmy mówić, ale do końca byśmy nie doszli, zakończeniem zaś mów niech będzie: „On jest wszystkim!”. Syr 43,27

Rozważanie:

Autor Księgi Mądrości Syracha ma na myśli wspaniałość i dobroć Pana Boga, które są tak wielkie, że nie potrafimy ich należycie wysłowić.

wiele

Jednak jego zdanie „Wiele moglibyśmy mówić, ale do końca byśmy nie doszli” można także tłumaczyć bardziej uniwersalnie. Chyba każdy z nas ma poczucie, że wszyscy wokoło i my sami mówimy o wiele za dużo. A może nie mamy takiego poczucia, a powinniśmy mieć?

Warto zastanowić się nad radą biblijnego mędrca: ograniczyć puste gadulstwo, a więcej myśleć i mówić o chwale Boga. „On jest wszystkim!”

Do wykucia:

Wiele moglibyśmy mówić, ale do końca byśmy nie doszli.

Syr 43,27