Skip to main content

Uczestnikami uczty weselnej są ci, którzy wybrali Jezusa jako Pana i Mesjasza. Nie wystarczy jednak formalna przynależność do Ludu Bożego, nie jest ona talizmanem zapewniającym zbawienie.

„Nie wszyscy którzy mi mówią Panie, Panie, wejdą do Królestwa”. Zaproszenie na ucztę, wymaga naszej odpowiedzi – odpowiedzi ponawianej każdego dnia. Dzięki temu każdy dzień będzie świętowaniem miłości Boga.

Przeczytaj – Mt 22,1-14

Tweety:

Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni.
Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie.

śm

Wesele jest najpiękniejszym obrazem naszej relacji z Bogiem. Nasze życie jest wdzięczną radością, za tak wielką miłość Boga do nas i jednocześnie naszym pełnym oddaniem się Bogu. Przyjęcie zaproszenia na ucztę jest wezwaniem. Nasza braterska miłość i wierność Ewangelii stają się szatą weselną. Daje nam ona przynależność do wspólnoty – Kościoła. Bez niej jesteśmy bezbronni, nadzy, obcy i nie potrafimy się cieszyć ucztą weselną.

Modlitwa:

Panie, uczyń moje serce gotowym do radości. Chcę świętować Twoją miłość do mnie i moją do Ciebie. Niech już dziś moje życie stanie się niekończącym się weselem, bo Twoja miłość do mnie nigdy się nie skończy. Amen.