Skip to main content

Winnica jest ludem Bożym który jest nieustannie wezwany by przynosić owoce Królestwa. Bóg nieustannie wychodzi do nas, godzina po godzinie i zaprasza byśmy zaczęli pracować dla Jego Imienia.

Dzisiejszym Słowem Jezus niszczy w nas logikę roszczeń i oczekiwań. Pragnie nas przekonać, że wszystko co otrzymujemy jest darmowym darem Jego łaski.

Przeczytaj – Mt 20,1-16a

Tweety:

Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę?

Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?

Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi

nso

Rozważanie:

Zapłata dana przez Boga przewyższa jakąkolwiek zasługę. Jest nagrodą płynącą wprost z daru miłosierdzia.

Dla wszystkich zbawienie jest darmowe. Nie da się go wykupić, wydrzeć chytrością, zapracować na nie w pocie czoła.

To może nas zaskakiwać i gorszyć. Rodzi się w nas pretensja, którą dostrzegamy u robotników pierwszych godzin.

Wartość denara to wartość życia. Otrzymują ją wszyscy, którzy pokonali swoją bierność i bezczynność i odpowiedzieli na wezwanie Pana. Ta odpowiedź jest jedyną naszą zasługą. Potem możemy zacząć wysławiać Boga za Jego wspaniałomyślną hojność.

Modlitwa:

Panie, chcę wysławiać dziś Twoją wielkość i dobroć. Jesteś Bogiem hojnym w łaskę i miłosierdzie. Oddal ode mnie pokusę porównywania się z kimkolwiek – przecież każdemu z nas chcesz dać życie w obfitości. Amen.