Skip to main content

Ile razy można wybaczyć?  Czy nie jest to zbyt naiwne?  Czy moje przebaczenie potrafi przemienić osobę która wyrządza mi krzywdę? Przebaczenie jest zawsze heroizmem – lecz nie bierze się ono z naszej zasługi, lecz za każdym razem jest darem łaski Boga. Bez Jego miłości nie jesteśmy w stanie przebaczyć sobie i innym – ona jest jedynym wytłumaczeniem sensu przebaczenia. Miłosierdzie, dar i przebaczenie są miarą Bożej sprawiedliwości.

Przeczytaj: Mt 18,21-19,1

Tweety:

Ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie?

Czy aż siedem razy?

Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.

nano

Fundamentem mojego odniesienia do drugiego człowieka jest doświadczenie jakie otrzymuję od Boga.

Przebaczać mogę tylko wtedy gdy sam doznaję przebaczenia. Tak samo jesteśmy w stanie miłować braci, gdy okrywamy miłość jaką okazuje nam Ojciec.

Doskonałym dzieckiem staję się wtedy gdy naśladuję Ojca.

Przebaczenie jest ciosem zadanym złu. Tak najskuteczniej z nim walczymy. Nie pozwalamy by zamykało nas na braci i siostry.

Przebaczenie nie jest ono opcją w naszym życiu, ale normą codzienności. Pytasz czemu, jakim prawem? Bo taki jest Bóg.

Modlitwa:

Panie jest dobrze wiesz jak trudno mi przebaczyć sobie i innym. Noszę w sobie niewiarę, że moje przebaczenie jest skuteczną walką ze złem.

Potrzebuję mocy twojego przebaczenia, niech ono działa we mnie, niech przemienia moje życie, niech mnie uzdalnia do tego by dać przebaczenie inny, Naucz mnie Jezu trudnej sztuki przebaczenia. Amen.