Skip to main content

Małżeństwo oparte na stałości i wierności jest obrazem miłości Boga do Jego Kościoła. Wyzwania jakie niesie małżeństwo można zrozumieć tylko przez pryzmat miłości Boga. Kochając drugiego naśladujemy wiernego nam Ojca. Tym sposobem małżonkowie stają się żywą Ewangelią.

Przeczytaj: Mt 19,3-12

Tweety:

opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną

będą oboje jednym ciałem

co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela

mcpB

Małżeństwo jest znakiem prorockim. Przez miłość małżonków Bóg objawia się we współczesnych nam czasach. Oni są na „obraz i podobieństwo”. To on jest fundamentem, sensem i celem ich miłości.

Związek mężczyzny i kobiety jest pierwotnym planem Boga. Uderzenie w małżeństwo to zakwestionowanie tożsamości Boga – On wielokrotnie przez nas zdradzany i raniony nie rezygnuje z nas. Pozostaje wierny wbrew wszystkim zdradom. Odkrywając to możemy się uczyć miłości do drugiego człowieka.Ten plan nie zakłada rozwodu ani separacji.

Modlitwa:

Ojcze, Ty jesteś źródłem i sprawcą miłości, umacniaj tych którzy kroczą do świętości drogą małżeństwa. Bądź sakramentem, który nieustannie się w nich dokonuje – łącz to co poróżnione, lecz co zranione, tak byśmy patrząc na miłość małżonków mogli wyznać wiarę w Twoją miłość. Amen.