Skip to main content
Sam Jezus staje się ziarnem wrzuconym w glebę świata. Obumarły wciąż wydaje owoce. 

Naśladowanie Go w życiu, to zgoda na obumieranie. Jest ono jednak pełne płodności, przynosi owoce, które trwają i są udzielane barciom i siostrom. Egoizm jest bezpłodny, nie przekazuje niczego innym. Zamykamy się w samotności i już żyjąc jesteśmy martwi. Kto chce zachować oddech, umiera z uduszenia.
 
Przeczytaj: J 12,24-26
Tweety:
Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, 
zostanie tylko samo,  
ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.
10sierpien

Rozważanie:
Jezus pragnie by jego uczniowie byli nie tylko Jego słuchaczami ale naśladowcami. 
Służba Bogu to naśladowanie Jezusa Sługi – tego który nie przychodzi by rządzić, dominować, zawłaszczyć. On niczego nie oczekuje, bo sam jest darem dla każdego z nas. Staje przed nami by się w pełni nam oddać. Służba jest konkretnym wyrazem miłości. Miłość jest sługą życia. Kto nie miłuje ten staje się niewolnikiem śmierci.
 
 
Modlitwa:
Panie tylko dlatego, że oddałeś swoje życie za mnie, jestem w stanie oddawać życie za braci. 
Dlatego chcę iść za Tobą i Cię naśladować jako sługę posłusznego woli Ojca. Niech Twoja śmierć i zmartwychwstanie będzie źródłem i mocą mojego życia. Amen.