Skip to main content

Pan zaś jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański — tam wolność. 2 Kor 3,17

Rozważanie:

Pan Bóg daje nam wolność. Pochodząc od Niego, ma ona te same cechy co On sam, który jest wieczny, wszechmocny i wszechdobry, jest największą Miłością i najwyższą Prawdą.

Duch

Boża wolność jest więc czymś radykalnie innym niż jej zakłamana, ograniczona i krótkotrwała namiastka oparta na egoizmie i kompulsywnym używaniu — swojej duszy, swojego ciała, innych osób, zwierząt i w końcu rzeczy materialnych — serwowana nam przez doczesny i konsumpcyjny „świat”. Poznając Boga, jednocząc się z Nim na modlitwie i w sakramentach, postępując tak, jak On nas uczy — krok po kroku tę autentyczną, bezgraniczną wolność osiągamy.

Do wykucia:

Gdzie jest Duch Pański — tam wolność.

2 Kor 3,17