Skip to main content

Jezus przemienia się wobec uczniów. To doświadczenie zmieniło ich dotychczasowe rozumowanie, bo zobaczyli więcej niż umysł mógł pojąć. Bóg często daje nam doświadczenie i słowo, których kompletnie nie rozumiemy. Przerasta nas ono tak samo, jak uczniów przerosło przemienienie Jezusa. Jednak doświadczenie to pokazuje piękno Jezusa, prawdę o Jego bóstwie – Jego piękno jest prawdą o naszym pięknie i podobieństwie do Boga.

Przeczytaj: Mk 9,2-10

Tweety:

Z obłoku odezwał się głos:
To jest mój Syn umiłowany,
Jego słuchajcie

PRZEM

Chwila przemienienia jest dla nas jak busola – wskazuje cel naszej egzystencji, ceL do jakiego całe życie zmierzamy.
Przebóstwienie jest najgłębszym powołaniem naszego życia. Dlatego przemieniony Jezus jest prawdą o Bogu i człowieku zarazem.
Już teraz wielbiąc Go i adorując rozkoszujemy się Królestwem które nadchodzi, mamy przedsmak mety, wyobrażenie zwycięstwa życia nad śmiercią.

W tej scenie odwraca się historia. Adam z Ewą usłyszeli od diabła, że staną się „jak Bóg” (Rdz 3,5) gdy Go nie posłuchają.
Na Górze Tabor uczniowie widzą i słyszą, że droga do zjednoczenia z Bogiem wiedzie przez słuchanie Syna.

Tak się zaczyna przemienienie naszego serca: od buntu wobec Boga do posłuszeństwa Słowu.

Modlitwa:

Pozwól mi dziś w Jezusie, Twoim Synu, zobaczyć pełnię Twojego bóstwa. Pozwól mi we mnie samym zobaczyć podobieństwo i znaki Twojej natury.

Niech ta świadomość pozwala mi każdego dnia iść drogą Przemienienia: od szarej codzienności do zachwytu, od widzenia doczesności po wpatrywanie się w niebo, od widzenia w braciach grzeszników do dostrzegania w nich Twojego podobieństwa. Amen.