Skip to main content

Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie i broń mojej sprawy przeciw ludowi nie znającemu litości. Ps 43,1

Rozważanie:

Większość z nas boi się Bożej sprawiedliwości. Kojarzy nam się ona z czymś groźnym, zagrażającym, niemiłosiernym. Miłosierdzie i sprawiedliwość wydają nam się wartościami przeciwnymi — nawet jeśli nie mówimy tego świadomie, to w głębi serca tak czujemy.

Osądź

Jednak Pismo Święte uczy, że jest inaczej. Sprawiedliwy osąd Boga jest w nim wiązany nie tylko z miłosierdziem, lecz nawet z obroną przed ludźmi. To ludzie są skłonni sądzić surowo, nie Bóg. On wręcz broni naszej sprawy przed ludźmi. Stąd przysłowie: „Pan Bóg przebacza zawsze, człowiek czasami, natura nigdy”. Nie przekładajmy na Boga naszych własnych osądów i ocen: surowych, pochopnych, niesprawiedliwych. On taki nie jest. Ufajmy Mu i starajmy się naśladować Jego Bożą sprawiedliwość w naszych sądach.

Do wykucia:

Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie i broń mojej sprawy.

Ps 43,1