Skip to main content

Kto dostrzega swoje błędy? Oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną. Ps 19,13

Rozważanie:

Pismo Święte w kilku miejscach mówi o szczególnej kategorii grzechów — tych, które są przed nami „ukryte”. Nie zawsze umiemy rozpoznać swoje winy. Jeśli wiemy, co uczyniliśmy źle, możemy to zmienić, żałować, zadośćuczynić.

Błędy

Kłopot pojawia się wtedy, gdy nie widzimy. Nie zawsze nie chcemy dostrzec zła; czasem po prostu mamy za mało informacji, brak nam wrażliwości na innych czy umiejętności spojrzenia na siebie „cudzymi oczami”. Stąd błaganie: „Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych”. Bo „Bóg widzi wszystko i ocala” (Est 5,1).

Do wykucia:

Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych.

Ps 19,13