Skip to main content

Chrystus jest bacznym obserwatorem. Nie interesuje się, jakby niektórzy twierdzili, tylko sprawami duchowymi…
Przeczytaj: Mk 14,12-16.22-26

Tweety:

Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę?

DJRozważanie:

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii zaskakuje mnie szczegółowy opis przygotowania Paschy. Jezus nie powiedział swoim uczniom, by przygotowali ją byle gdzie, lecz wydaje konkretne polecenia. Trzeba by było powiedzieć, że aż „aptekarskie”. Detal po detalu przedstawia, co za chwilę apostołowie zastaną w mieście do którego się udadzą. Ten fragment jest dowodem na to, że Bóg interesuje się sprawami, zdawałoby się „drugorzędnymi”. Nie jest wyznawcą „bylejakości”, lecz twierdzi, że na odświętne traktowanie wpływa nie tylko klimat spotkania, ale także miejsce, wysprzątane pomieszczenie.

Bóg chce, by rzeczy święte były „dopięte na ostatni guzik”. Dzięki temu nasze serce ma okazję w trakcie przygotowań jeszcze bardziej się rozpalić i zbliżyć do Stwórcy. Mając to na uwadze, warto przemyśleć swój ubiór na Eucharystię oraz gotowość do pomocy w posprzątaniu świątyni.  Nie usprawiedliwiajmy się, że są to sprawy poboczne i nie dodadzą one świętości Mszy świętej. To prawda, że Bóg nie będzie lepszy poprzez nasze działania, ale faktem jest to, że nasze zewnętrzne czynności wyrażają wnętrze. Tylko poprzez dbałość o rzeczy widzialne potwierdzimy to, co rozgrywa się w naszych sercach.

Zgodnie z tym, co czytamy w 1 Liście św. Piotra, byśmy „byli zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od nas uzasadnienia tej nadziei, która w nas jest” (por. 1 P 3,15) . Wydaje się, że jest to szczególnie ważne w temacie Eucharystii. Gdyby Jezus skupił się tylko na pięknym wypowiadaniu słów, a nie zadbał o całą aranżację, mógłby zostać przez uczniów oceniony jako nieautentyczny. Dlatego kochajmy Mszę świętą „wieloaspektowo”, by nasze serce zawsze płonęło miłością do Chrystusa, który jest żywy i prawdziwy pod Postaciami Chleba i Wina.

Modlitwa:
Panie, pragnę dbać o Twoją Eucharystię. Na wszelkie możliwe sposoby pragnę Tobie i światu pokazywać, że wszystko co wyraża Twoją świętość jest dla mnie największym skarbem. Amen.