Skip to main content

Dzisiejsze święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana to jedno z najnowszych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Ustanowione zostało w 2012 roku przez Konferencję Episkopatu Polski w odpowiedzi na propozycję Benedykta XVI, by w ten sposób upamiętnić Rok Kapłański. To doskonała okazja do wdzięczności za kapłaństwo i kapłanów, a także dzień w którym przypominamy sobie my wszyscy, że w momencie chrztu każdy z nas otrzymał godność kapłańską.

Przeczytaj – Hbr 5,8-9

Tweety:
Chrystus chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich,
którzy Go słuchają.

KiO

Jezus jest Kapłanem i Ofiarą jednocześnie. Złożył Ojcu najdoskonalszą ofiarę ze swojego życia – dostrzegamy ją nie tylko w momencie śmierci Jezusa, ale także w całym Jego życiu, bo to jego posłuszeństwo stało się najpiękniejszą ofiarą Syna.

Każde kapłaństwo bierze się wprost z kapłaństwa Jezusa – dlatego naśladowanie Jezusa Pasterza, Sługi i Kapłana jest najpewniejszą drogą do szczęśliwego kapłańskiego życia.

Modlitwa:

Jezu, wieczny Kapłanie, zawierzamy Ci wszystkich kapłanów jakich stawiałeś na drodze naszego życia – tych którzy czynili nam dobro i także tych którzy byli przyczyną naszego smutku.

Wszystkich nich składamy w Twoje dłonie – niech będą wiernymi Twoimi naśladowcami. Przytulaj ich dziś mocno do serca i ucz jak być posłusznym woli Ojca. Amen.