Skip to main content

Często chcemy uczynić z Jezusa Boga swoich pragnień. Ma on spełniać nasze żądania, nawet gdy są przeciwne Jego woli. Uczniowie, którzy dziś rozmawiają z Jezusem zamiast Go słuchać i wypełniać Jego wolę, chcą aby to On spełnił ich żądania. Jezus wiec wychowuje pragnienia swoich uczniów, aby szukali i pragnęli tego co Bóg chce im ofiarować – „nie tak będzie z wami” tymi słowami nawraca ich myślenie.

Przeczytaj – Mk 10,32-45

Tweety:
Nie tak będzie między wami.
Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym.
Kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich.

KIS
Jezus pokazuje swoim uczniom kompletnie inną logikę władzy. Nie jest ona związana z dominacją, przemocą, poniżaniem – lecz z byciem sługą.

Ta nauka pokazuje bardzo szybko swoim uczniom, że droga na jaką zaprasza ich Jezus jest przeciwnością tego co proponuje im świat.

Prawdziwa wielkość to służba – nie miłowanie słowami ale czynami. Służyć to przyczyniać się do wzrostu nie swojego „ego”, lecz drugiego człowieka. Służba jest również przeciwieństwem podporządkowywania innych sobie – pozwala zobaczyć z drugim brata, a nie rywala.

Jezus pragnie dziś pokazać nam, że to on jest prawdziwym i doskonałym sługą, posłusznym Ojcu, pragnącym zbawienia człowieka.

Modlitwa:

Jezu, objawiasz mi dziś siebie jako Syna – Sługę, wszystko czego dokonujesz jest zgodne z wolą Ojca i dobrem człowieka.

Wpatrując się dziś w Ciebie chcę Cię naśladować: w twoim uniżeniu, pokorze i miłości do każdego człowieka. Amen.