Skip to main content

Dzisiejsze słowa Ewangelii padają w kontekście rozmowy z bogatym młodzieńcem. Piotr i pozostali uczniowie z trwogą usłyszeli od Jezusa o tym jak trudno wejść do Królestwa tym którzy mają dostatki – stąd tak odważna deklaracja Piotra o tym, że Dwunastu są ludźmi, którzy dla Jezusa pozostawili wszystko. Piotr z czasem będzie odkrywał, że to co było motorem by „opuścić wszystko” to miłość Jezusa. Tak też jest i z nami. W cudowny sposób gdy odkryjemy miłość Boga do nas, możemy posiadać rzeczy, ale jesteśmy już wolni, bo one nie posiadają nas.

Przeczytaj – Mk 10,28-31

Tweety:
My opuściliśmy wszystko
i poszliśmy za Tobą

jn

Uczniowie Jezusa to ludzie którzy nieustannie uczą się ubóstwa. Określa je nie zasób portfela i ilość zer na koncie, lecz gotowość do zostawienia tego co czasowe dla tego co wieczne.

Tak rozumiane ubóstwo otwiera bramy nieba. Królestwo Jezusa należy do tych którzy odkryli, że nie są samowystarczalni, ale potrzebują bogactwa Boga – a jest nim zbawienie. Kluczem do zrozumienia ubóstwa nie jest wielkość tego co posiadasz, lecz gotowość do oddania tego z miłości do Jezusa.

Rzeczy, pieniądze, zabezpieczenia wielokrotnie są w naszym życiu protezą miłości. W nich lokujemy swoją wartość i swoje bezpieczeństwo. Jezus chce byśmy idąc za nim porzucili inne zabezpieczenia, które są naszym tworem. Chce byśmy mieli wolne ręce, tak byśmy byli wolni i mogli się rzucić w Jego ramiona.

Modlitwa:
Jezu, tylko Twoja miłość może mnie wyzwolić z chęci posiadania, zdobywania, wydawania. Tak często brak miłości w moim życiu uzupełniam przez posiadanie.

Chcę dziś uwolnić się od tych przywiązań, które zasłaniają mi Ciebie. Chcę byś stał się największym bogactwem mojego życia. Amen.