Skip to main content

Przyzwyczailiśmy się do tego że to Jezus jest celem naszej modlitwy. My kierujemy do Niego nasze prośby, błagania i uwielbienia. Dziś święty Jan pozwala nam usłyszeć modlitwę Jezusa za nas. Odkryj więc, że to nie tylko ty się do Niego modlisz, ale i On nieprzerwanie modli się za Ciebie do Ojca – tak bardzo Mu na Tobie zależy!

Przeczytaj – J 17,20-26

Tweety:
Ojcze Święty,
nie tylko za nimi proszę
ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie
mj

Rozważanie:
Jezus modli się za nas. Jego modlitwa pokazuje co jest dla Niego tak ważne. Nie jest to nasza pomyślność, zdrowie, praca, lecz nasza jedność, nasze zbawienie i poznanie Bożej miłości.

Także i nas ma na myśli Jezus, kiedy modli się o jedność swoich uczniów. Przecież jesteśmy tymi, którzy wierzą w Niego dzięki słowu Jego Kościoła. Jedność między nami nawzajem i jedność z Bogiem jest największym marzeniem Jezusa.

Modlitwa:

Panie Jezu, dziękujemy Ci że się za nas modlisz. Wiemy, że chcesz dla nas samego, najpełniejszego dobra. Niech Twoja modlitwa przemienia nasze życie. Amen.