Skip to main content

Lecz właśnie w samym sobie znaleźliśmy wyrok śmierci: aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu, który wskrzesza umarłych. (2 Kor 1,9)

Rozważanie:

Święty Paweł pisze Drugi list do Koryntian wkrótce po kilkukrotnym szczęśliwym ocaleniu życia podczas podróży misyjnej w Azji Mniejszej. Spodziewał się śmierci z rąk fanatyków żydowskich i przedstawicieli władz, a tymczasem nieoczekiwanie to w sobie samym znalazł „wyrok śmierci”.

Cóż to za wyrok? Liczenie na własne siły, próba samotnego borykania się z problemami i zagrożeniami, własna słabość, lęk, brak nadziei. Paweł musiał to przeżyć, aby dogłębnie zrozumieć, że nie wolno mu szukać siły w samym sobie, lecz we wszystkim  -absolutnie we wszystkim – ma polegać na Bogu.

medytacja

Na tym polega „śmierć” Pawła i jego „wskrzeszenie spośród umarłych”. Wyrażenia te w żadnym razie nie oznaczają „toksycznego wstydu”, zanegowania własnej wartości, autonegacji czy autodestrukcji, pożerających i zabijających znerwicowanych i zagubionychludzi współczesnej epoki.

Odwrotnie: to właśnie całkowite powierzenie Bogu całego swego ja, swoich uczuć i pragnień, wszystkich spraw, trudności, niepokojów i wspomnień, wszystkich naszych bliskich oraz wrogów usuwa z naszych serc ciemność, ucisk i lęk, i wlewa w nie Boży pokój, którego nic nie zdoła zniszczyć. Im bardziej jesteśmy zjednoczeni z Bogiem, tym więcej mamy w sobie życia, szczęścia, pokoju.

Nasz narodowy wieszcz Juliusz Słowacki rozumiał to równie dobrze jak Apostoł Narodów, gdy pisał: „Bo u Chrystusa my na ordynansach — słudzy Maryi. Więc choć się spęka świat i zadrży słońce, chociaż się chmury i morza nasrożą, choćby na smokach wojska latające nas nie zatrwożą”.

Nie bójmy się „śmierci”, o której mówi św. Paweł — to w niej odnajdziemy życie.

Zastanów się:

1. Czego się lękasz? Co wywołuje w tobie niepokój, jednorazowo lub regularnie? Powierz te sprawy Bogu z pełnym zaufaniem.
2. Jak często i w jakich okolicznościach zdarza się, że pokładasz nadmierne zaufanie w swoich siłach?
3. Czy wiesz, że Bóg zawsze pragnie twego dobra i szczere powierzanie się Jego woli jest najlepszym, co możesz uczynić?