Skip to main content

Jezus mówi, że Duch Święty przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Ma przekonać ludzi tego świata, że grzechem jest niewiara w Chrystusa. Duch Święty działa z mocą i łagodnością – nie rodzi w nas lęku, lecz otwiera na Miłosiernego Ojca.

Przeczytaj: J 16,5-11

Tweety:
Jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was.
A jeżeli odejdę, poślę Go do was.
On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.

12maja

Rozważanie:
Duch Święty działa jak profesjonalny lekarz – mówi o chorobie i jednocześnie wskazuje lekarstwo. Człowiek przyjmujący w swoim życiu Ducha Świętego grzech nazywa po imieniu i szuka powrotu do Pana.

Duch Święty cały czas nas o tym przekonuje. A Bóg zawsze przyjmuje grzesznika i wybacza mu zło, które popełnił. Bóg zawsze wychodzi z otwartymi ramionami do człowieka grzesznego.

Miłosierdzie jest Jego naturą. Jednak bez daru Ducha, który rzuca światło na nasze sumienie, nie będziemy w stanie tego zrobić.

Modlitwa:
Panie potrzebuję tak bardzo Ducha Świętego, by uświadomił mi dziś że potrzeba mi jednego – powrotu do Boga. Amen.