Skip to main content

Kto miłuje doznaje też nienawiści. Bo świat nieustannie odkrywa że jesteśmy dla niego obcy, nieswoi. I to odrzucenie będzie losem każdego ucznia. Bóg wybrał nas, byśmy byli znakiem przyszłego życia, stąd budzimy sprzeciw i niejednokrotnie doświadczamy prześladowań z powodu naszej wiary. Jezus pierwszy został odrzucony i znienawidzony – doznając cierpienia z powodu wiary w Niego, jesteśmy z nim złączeni nie tylko w jego odrzuceniu ale też i w triumfie zmartwychwstania.

Przeczytaj: J 15,18-21

Tweety:
Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność
Ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata
Dlatego was świat nienawidzi.

dzisiaj

Rozważanie:

Nienawiść świata jest dla ucznia znakiem rozpoznawczym pewności, że uczeń jest podobny do swojego Mistrza i Pana.

Być ze świata to znaczy zapożyczyć z niego tożsamość, sposób myślenia i działania. Żyć w nieustannej walce, realizować się przez władzę nad innymi i przemoc. Uczniowie Jezusa nie zapożyczają od niego swojej tożsamości. Nie pragną tego co pragnie świat. Ponieważ mają wspólnego Ojca, żyją jak bracia. Naśladują Dobrego Pasterza, który nie odbiera życia, ale daje je innym. Jesteśmy więc po to by dać światu Boga, który jest zupełnie inny niż podpowiada logika świata. Tak jak żyjemy, tak opowiadamy innym o Bogu.

Modlitwa:

Panie dodaj mi odwagi i męstwa bym potrafił dla Ciebie znosić odrzucenie, cierpienie, brak akceptacji. W tych wszystkich trudnych doświadczeniach daj mi widzieć Twoje odrzucenie. W tym wszystkim pragnę naśladować Ciebie jako Pana i Przewodnika. Amen.