Skip to main content

Słowa wypowiedziane przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy są naszym pocieszeniem i uspokojeniem. Jezus pragnie byśmy żyli w pokoju – takim jaki płynie z Niego samego. Tak często ulegamy panice i niepokojowi. Strach potrafi paraliżować naszą wiarę. Dlatego i Apostołom i nam Jezus powtarza: spokojnie, niczego się nie bójcie. Jestem z wami!

PrzeczytajJ 14,1-6

Tweety:
Niech się nie trwoży serce wasze.
Idę przecież przygotować wam miejsce
Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie

Dzisiaj - 1 maja 2015

Rozważanie:
Szukamy do Boga różnych dróg. Lubimy mówić, że jesteśmy poszukujący. Że przecież rożnymi drogami zmierzamy do tego samego Boga. Nie jest to jednak logika Ewangelii. Dziś Jezus wyraźnie podkreśla, że to On jest jedyną drogą do Ojca. I nie ma innych.

Nie ma więc co szukać swoich ścieżek i skrótów, nie ma co kombinować, szukając własnej drogi. Szukamy całymi latami drogi do prawdy, która pozwoli nam prawdziwie żyć. Lecz póki nie znajdziemy jej w Jezusie, w naszym życiu nie będzie prawdziwego pokoju.

Modlitwa:
Panie, Ty znasz moje różne drogi. Nie wszystkie prowadziły do Ciebie. Nie chcę już jednak błądzić kierowany swoim ego. Ty stań się busolą i drogowskazem mojego życia. Bądź drogą, która zaprowadzi mnie w ramiona Ojca. Amen.