Skip to main content

Lud swój żywiłeś pokarmem anielskim i dałeś im bez ich wysiłków gotowy chleb z nieba, zdolny dać wszelką rozkosz i wszelki smak zaspokoić. Mdr 16,20

Rozważanie:

Kiedyś Eucharystię nazywano Chlebem Aniołów, Chlebem Niebiańskim lub Boskim. Bezpośredni związek żywienia się prawdziwym Ciałem Pańskim ze zbawieniem i szczęściem wiecznym w niebie był doskonale zrozumiały i widoczny. Ludzie przyjmowali Komunię świętą rzadziej niż dzisiaj, ale może właśnie dlatego traktowali ten Przenajświętszy Sakrament z wielką czcią i pobożnością.

dowykucia-copy1

Dzisiaj dzieje się to częściej, ale właśnie dlatego musimy bardzo dbać, aby Pokarm Anielski nie stracił dla nas swego wyjątkowego znaczenia. To jest Chleb, który daje życie (J 6,33.51). Życie wieczne po śmierci, a już tu na tym świecie zdrowie i umocnienie (duchowe, psychiczne, fizyczne), pokój serca, wiarę, nadzieję i miłość… To jest naprawdę „gotowy chleb z nieba, zdolny dać wszelką rozkosz i wszelki smak zaspokoić”.

Do wykucia:

Gotowy chleb z nieba, zdolny dać wszelką rozkosz i wszelki smak zaspokoić.

Mdr 16,20