Skip to main content

Św. Jan, umiłowany uczeń Zbawiciela,  opisuje wydarzenia z ostatnich dwunastu godzin życia Jezusa Chrystusa. Mamy okazję wraz z nim przejść od pojmania w Ogrójcu do śmierci na krzyżu, na Golgocie…

Przeczytaj: J 18,1-40.19,1-42

Tweety: 
A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I skłoniwszy głowę oddał ducha.

Rozważanie:
Zanim Jezus wypowiedział słowa: „Wykonało się!”, doszło do wielu niesamowitych zdarzeń. Możemy usłyszeć o nich nie tylko w Ewangelii. Nabożeństwa wielkopostne ułatwiają nam rozpamiętywanie chwil tak ważnych dla naszego zbawienia. Nabożeństwo Drogi krzyżowej, stacja po stacji, zachęca nas do słuchania rozważań i oglądania obrazów, które pozwalają nam kroczyć obok jezusowego krzyża.

Dzisiaj - 3 kwietnia 2015

Gorzkie żale, zginają nasze kolana i otwierają usta, by wyśpiewywać wiele szczegółów, które zawiera dzisiejsza Ewangelia jak i relacje innych Ewangelistów. Także sama liturgia Wielkiego Tygodnia, od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Soboty, zarówno przez zestawienie różnych czytań ze Starego i Nowego Testamentu oraz symboliczne znaki, których nie spotkamy poza Wielkim Tygodniem, przypominają, każdy krok Jezusa na Golgotę jak i pochód pogrzebowy do grobu…

Nie można zapominać o tym bogactwie. Stoi przed nami kolejny raz w życiu zadanie, by na nowo zachwycić się Dziełem Odkupienia. Pomimo tego, że pozory starają się „podbić nasze umysły” i okłamać, że są to ciągle te same treści, naprawdę czas Triduum jest czymś niepowtarzalnym. W końcu co roku przeżywamy go jako inni ludzie.

Trzeba nam więc po raz kolejny odnaleźć coś dla siebie. Osobiście, proponuję przeżyć dzisiejszą Ewangelię „wchodząc w skórę” osoby, która jest nam najbliższa sposobem zachowania, temperamentem… Kto to będzie? Św. Piotr, św. Jan, arcykapłan, służąca odźwierna?

Modlitwa:
Chryste, pragnę być obok Ciebie w najtrudniejszych dla Ciebie chwilach. Chcę iść i wnikliwie obserwować Twoje gesty i słowa. Wiem, że Twoja droga na Golgotę może mnie nauczyć jak przeżywać to, co przynosi ból. Amen.