Skip to main content

Bardzo ciekawa Ewangelia. Chociaż Kościół często daje Ją w Liturgii Słowa do rozważania, ciągle można znaleźć w niej coś inspirującego.

 Przeczytaj: Łk 1,26-38

Tweety: 
Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami».

25marca

Rozważanie:

Dzisiaj „rzuciło mi się w oczy”, że Maryja nie koniecznie musiała zobaczyć anioła w sposób fizyczny. Pewnie nie zatrzepotał on skrzydłami (jak by to przedstawiły bajki), lecz w rozmawiał z Nią w Jej wnętrzu. Czytamy przecież „anioł wszedł do Niej i rzekł”. Jest to zastanawiające. Maryja usłyszała w myślach głos, który od początku zaczął Ją chwalić. Tak mocno się tym przejęła, że wzbudziło to w Niej emocje „zmieszania się” i spowodowało rozważanie, co miałoby znaczyć tak niestandardowe pozdrowienie. Ta sytuacja powinna nas skłonić do refleksji nad biegiem naszych myśli.

Czy my także bylibyśmy w stanie usłyszeć słowa anioła, jeśliby chciał się z nami skontaktować? Czy jest w nas gotowość do słuchania? Wydaje mi się, że największym plusem Maryi było właśnie to, że była zdolna do słuchania. Nie było w Jej głowie natłoku myśli, lecz w każdej chwili (nawet, gdy pracowała) miała kontakt z Bogiem. Jest ona najlepszym przykładem tzw. „nieustannej modlitwy” i czuwania, polegającego na dopatrywaniu się obecności Boga w każdej życiowej sytuacji. Bierzmy więc przykład z Matki Bożej i starajmy się uspokoić nasze wnętrze.

Dopóki nie będzie w nim spokoju, Bóg nie będzie czuł się zaproszony. Pewnie nie jeden raz próbował już „dostać się” do naszego serca, lecz zbytnie skupienie się na świecie materialnym postawiło Mu blokady nie do pokonania. W końcu Bóg, nie chce naruszać naszej wolności, lecz pragnie byśmy z własnej inicjatywy zostawili dla Niego trochę miejsca w naszym sercu. Gdy jest w nas pragnienie, by coś w życiu duchowym zmienić, pamiętajmy, że pierwszym krokiem jest modlitwa. To właśnie przez nią „nastrajamy” nasze wnętrze do tego, by było lepiej przygotowane do odwiedzin Boga… 

Modlitwa:
Panie, proszę Ciebie o gotowość do zahamowania mojego rozpędzonego życia. Pragnę więcej czasu poświęcić na modlitwę, która pozwoli lepiej słyszeć to, co chcesz mi powiedzieć. Amen.