Skip to main content

Siła grzechu złamała świętość ludzi. Krzyż to jedyne wyjście, jedyna droga Zbawienia. Nasz exodus.

Nie było innego wyjścia. Jedynym “narzędziem”, które mogło przemówić do serc ludzi, było cierpienie. Grzechy wszystkich uderzyły w samego Boga, w Jego świątynię – miejsce objawienia i przebaczenia. W pewnym momencie siła grzechu była tak mocna, że złamała świętość ludu, który był żywym murem obronnym sanktuarium.

Wyszydzanie wysłanników Boga, jest tym samym wyszydzeniem i znieważeniem, które dotknęło Jezusa podczas Jego Męki. Jezus jest ostatecznym ratunkiem, “drogą ocalenia”, to też ostatni “Wysłannik”, który wypełnił boski plan zbawienia.

Jutro niedziela. Jedyne wyjście
Cierpienie Jezusa otwiera Mu drogę do Zmartwychwstania. Otwiera ją także dla nas.

To my staliśmy się konstruktorami Krzyża Jezusa, ale On został na nim wywyższony. Tak jak będzie wywyższony każdy, kto spełnia wymagania prawdy i nie boi się zbliżać do światła.

Jezus zapewnił nam Nowe Wyjście. Mamy swój Exodus.

>>> PRZECZYTAJ PEŁNĄ ANALIZĘ NIEDZIELNYCH CZYTAŃ <<<