Skip to main content

Miłość od pierwszego wejrzenia. Miała ona miejsce zarówno w wypadku Jezusa jak i Lewiego.

Przeczytaj: Łk 5,27-32

Tweety:
On zostawił wszystko, wstał i poszedł za Nim.

Rozważanie:
Jezus od razu po zobaczeniu Lewiego podjął decyzję odnośnie jego powołania. Rzekł do niego: Pójdź za Mną. Lewi nie był Jezusowi „dłużny”, ponieważ w równie expressowym tempie ustosunkował się do Jego prośby. Nie oglądając się za siebie, zostawił swoje miejsce pracy i ruszył z zaufaniem za Chrystusem. Ewangelia Łk 5,27-32 jest więc dowodem na to, że „pierwsze wrażenie” ma bardzo duże znaczenie.

Nie chodzi tutaj oczywiście o pierwsze emocje, lecz o widoczne „gołym okiem” nastawienie, które nie jest ukryte przed światem, lecz jest tak mocne, że wyraża się bardzo mocno na zewnątrz. W Lewim było tak wielkie pragnienie i „niezagospodarowana pustka”, że Jezus nie omieszkał tego wykorzystać. Jezus jest mistrzem w dostrzeganiu braków człowieka. Kiedy się do nich chociaż lekko przyznamy, On na pewno przyjdzie z pomocą.

wrazenie

Ciekawe jest także w tym fragmencie Ewangelii to, że Jezus powołując Lewiego zbliżył się do większej liczby celników. Z powodu poglądów społecznych o celnikach (uważano ich za jawnych grzeszników) byli oni bardzo „trudni” do nawrócenia. Tak mocno wierzyli w powtarzane w ich środowisku kłamstwo o ich beznadziejności, że nie wierzyli, że ktoś chce ich dobra. Skoro Jezus przekonał do siebie „jednego z ich paczki”, było o wiele łatwiej trafić do pozostałych.

Ta biblijna sytuacja ukazuje to, co dzieje się także w naszych społecznościach. Bóg pojedynczo wyciąga ludzi z ich problemów, by kolejni, dzięki ich świadectwu, obdarzyli Jezusa zaufaniem i chcieli z Nim współpracować w swojej „duchowej walce. Więc jeśli stać Ciebie na to, by pójść ze swoim bólem do Jezusa, nie zastanawiaj się! Oprócz własnego uzdrowienia, możesz być również „kanałem łaski” dla swoich najbliższych…

Modlitwa:
Chryste, daj mi pragnienie zapełnienia pustki, którą noszę w sobie. Ciągle rozglądam się za Tobą, chociaż brak we mnie odwagi do zmiany mojego życia. Przyjdź ze swoją „boską odwagą” oraz daj łaskę do powstania i podążania za Twoim słowem. Amen.