Skip to main content

Wino daje radość (Syr 31,28). Świadkiem ogromnej radości było Ein Kerem, „źródło winnicy”: stare małżeństwo doczekało się potomka i nawiedziła je Matka Zbawiciela.

Położenie:
Miejscowość obecnie leży na wzgórzach w południowo-zachodniej części Jerozolimy. Okolica była zamieszkiwana przede wszystkim dzięki obecności źródła wody. Obecnie liczy ok. 2000 mieszkańców. Znajduje się tu kilka miejsc kultu i domów zakonnych, np. klasztor sióstr Najświętszej Marii Panny Syjońskiej, założonych przez dwóch braci konwertytów z judaizmu Alfonsa i Teodora Ratisbonne dla ewangelizowania żydów.


Znaczenie:
Nazwę miejscowości, עין כרם, tłumaczy się jako Źródło Winnicy. Niektórzy badacze uważają, że jest to miejscowość Bet-Hakkerem, wspomniana przez Nehemiasza czy Jeremiasza (Neh 3,14; Jer 6,1). Według chrześcijańskiej tradycji, tu ze swoim mężem – arcykapłanem Zachariaszem – mieszkała Elżbieta, kuzynka Maryi.

1024px-EinkaremvillageC

Gdy przy Zwiastowaniu Maryja dowiedziała się, że ta będąc w podeszłym wieku spodziewa się dziecka, „poszła z pośpiechem” by jej usługiwać (Łk 1, 39). Na pozdrowienie Maryi dziecko w łonie Elżbiety wyczuwając obecność Pana poruszyło się, zatańczyło niczym Dawid przed Arką Przymierza (2 Sm 6,14). Tu wypowiedziane zostały dwa najsłynniejsze chrześcijańskie kantyki, wyśpiewywane codziennie w Liturgii Godzin: Magnificat Maryi (Łk 1, 46-5) i Benedictus Zachariasza (Łk 1, 68-79). Wypisane są one w wielu językach (również po polsku czy kaszubsku) na tablicach przy sanktuariach św. Jana i Nawiedzenia św. Elżbiety.

Mniej więcej w połowie drogi z kościoła św. Jana do kościoła Nawiedzenia św. Elżbiety znajduje się źródełko, z którego według legendy czerpała wodę Maryja. Obecnie nad nim zbudowany jest nieczynny już meczet, a woda nie jest zdatna do picia.

Najważniejsze wydarzenia:
Nawiedzenie św. Elżbiety, urodzenie Jana Chrzciciela

Zdjęcia:


_ _ _
Dawid Gospodarek – sekretarz redakcji miesięcznika „List” i redaktor „Biblia krok po kroku”.