Skip to main content

Imię Jan, oznacza „dar, łaskę i miłość Boga”. Dlatego nosi on imię nie swoich przodków, ale imię obietnicy jaką Bóg dał Zachariaszowi.

Pozostaje on niemy, aż do chwili kiedy okaże posłuszeństwo słowu anioła. Oto Jan otrzymuje tym samym swoją misję w imieniu. Oto Poprzednik Jezusa staje się prorokiem łaski. Przypomina tym samym, że wszystko w naszym życiu pochodzi od Boga.

PrzeczytajŁk 1,57-66

Tweety:
Jan będzie mu na imię.
I wszyscy się dziwili.
Otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga.

2312

Rozważanie:
Widzimy dziś jak rozwiązuje się język Zachariasza, jak odzyskuje on słowo. Cisza przemienia się w pieśń uwielbienia. Dopiero, gdy uwierzy w darmo daną obietnicę Boga, jest w stanie Go uwielbiać.

Nasza modlitwa rodzi się w nas naturalnie, wtedy gdy odkrywamy, jak Bóg działa w naszym życiu. Że wszystko jest w nas działaniem łaski. To odkrycie uzdrawia naszą modlitwę. Wielbienie Boga jest wtedy naszą wdzięcznością, za łaskę którą otrzymujemy za darmo.

Modlitwa:
Jezu, dziękuję że posyłasz przed sobą Jana. Że także do mojego życia posyłasz swoich proroków. Niech nie przegapię ich obecności i i głosu, który jest Twoim Słowem. Nie pozwól, bym w tym przedświątecznym czasie zamknął się na dostrzeganie Twojej łaski. Amen.