Skip to main content

Święty Paweł daje program na Adwent. Zapoznaj się z nim!

wykucia2 (1)

Program św. Pawła na Adwent:

1. Odrzućmy uczynki ciemności — uczynki złe, niesprawiedliwe, nieprawe. „Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu” (J 3, 20-21). Unikajmy wszystkiego, co ma choćby pozór zła (1 Tes 5, 22).

2. Przyobleczmy się w zbroję światła. Z czego składa się ta zbroja, możemy przeczytać w szóstym rozdziale Listu do Efezjan: pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, buty gotowości głoszenia dobrej nowiny o pokoju, tarcza wiary, hełm zbawienia i miecz Ducha, czyli słowo Boże.

3. Wyeliminujmy z naszego życia hulanki, pijatyki, rozpustę i wyuzdanie.

4. Skończmy kłótnie i sceny zazdrości. W tym celu musimy przepracować nasze uczucia i prosić Ducha Świętego, aby uzdrowił nasze serce i wlał w nie pokój Boży.

5. Przyobleczmy się w Pana Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? „Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,19–20).

6. Nie troszczmy się zbytnio o ciało. Nie bójmy się postu i umartwienia.

No to do dzieła.

Zastanów się:

1. Jaką rolę pełni w Twoim życiu asceza ciała, oczu, myśli? Czy nie trujesz ciała nadmiernym i „śmieciowym” pożywieniem, oczu — patrzeniem na szkodliwe i niemoralne rzeczy, umysłu – bezwartościową literaturą i filmami?

2. Czy starasz się o prawdziwą czystość serca, myśli, wyobraźni? Czy twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego (1 Kor 6,19)?

3. Czy eliminujesz w sobie „starego człowieka”, tak aby mógł w tobie w pełni zajaśnieć Chrystus?