Skip to main content

Jak bowiem, błądząc, myśleliście o odstąpieniu od Boga, tak teraz, nawróciwszy się, szukajcie Go dziesięciokrotnie.
Ba 4,28

wykucia1

Rozważanie:
Wszyscy błądziliśmy, myśląc o odstąpieniu od Boga. „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej”, pisze święty Paweł. I dalej: dostąpiliśmy usprawiedliwienia darmo, z łaski Bożej, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie (Rz 3,23–24). Prorok Baruch dorzuca interesującą uwagę. Nie wystarczy szukać Boga tak samo gorliwie, jak przedtem od Niego odchodziliśmy. Mamy Go szukać dziesięć razy bardziej. Dziesięć razy.

Co znaczy „szukać”? To znaczy „rozmyślać o Panu i Jego potędze…, pamiętać o cudach, które On zdziałał, o Jego znakach i sądach ust Jego” (Ps 105,4–5); to znaczy wołać: „zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie” (Ps 27,7); to znaczy „postępować według Prawa Pańskiego… zachowywać Jego upomnienia, nie czynić nieprawości, lecz kroczyć Jego drogami” (Ps 119,1–3); to znaczy: nie wystawiać Go na próbę, mieć wiarę w Niego (Mdr 1,1). Teraz, w adwencie, szukajmy Go dziesięciokrotnie.

Do wykucia:
Teraz, nawróciwszy się, szukajcie Go dziesięciokrotnie.
Ba 4,28