Skip to main content

Ogień spełniał oczyszczającą rolę i pozwalał na odróżnienie podróbki od oryginału.
Nie niesie destrukcji, lecz przynosi prawdę.
Tym ogniem rozpalonym przez Jezusa jest prawda na temat Ojca. Ta prawda różni się radykalnie od nauczania świata, dlatego zawsze przynosić będzie nieunikniony podział miedzy tymi, którzy ją przyjmują i odrzucają. Jezus pragnie, by Jego uczniowie byli radykalni i nie bali się konsekwencji codziennego opowiadania się za Prawdą.

Przeczytaj: Łk 12,49-53

Tweety:
Jezus powiedział do swoich uczniów:
Przyszedłem rzucić ogień na ziemię
i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął.

23 X

Rozważanie:
Głoszenie Ewangelii wciąż powoduje napięcia i podziały. Jezus chce, bardzo chce, by zapłoną ten ogień, który przynosi w końcu jednoznaczność. Prędzej lub później każdy z nas stanie przed „testem” tego ognia. Być może wiele stracimy, odwrócą się od nas najbliżsi, stracimy pozycję, szacunek, przywileje. Jednak wtedy zostaniemy po stronie tej Prawdy, której już nic i nikt nie pokona.

Modlitwa:
Panie, dziękuję Ci, że Twój ogień jest ogniem miłości. Nie chcesz zniszczenia lecz oczyszczenia. Tak często oczekujemy od Ciebie ciepła, nie godząc się na obecność ognia. Przyjdź jednak do naszego życia i oczyść wszystko co nie jest Twoje. Amen.