Skip to main content

Być może ktoś cię tak ciężko skrzywdził, że masz prawo do uczuciowego pragnienia zemsty. Ale jej wymierzenie, całą w ogóle swą sprawę, zostaw Bogu — niech On decyduje.

nikomu złem

Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta, Ja wymierzę zapłatę — mówi Pan — ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód — nakarm go. Jeżeli pragnie — napój go. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
Rz 12,17a.19b-20b.21

Bardzo trudne do stosowania są słowa „Nikomu złem za złe nie odpłacajcie”. Odpłacanie pięknym za nadobne jest niejako wrodzoną potrzebą człowieka, wynikającą z pragnienia sprawiedliwości. Najczęściej wiemy z własnego doświadczenia, a jeśli nie, to z cudzego, że jeśli nie zatroszczymy się o obronę naszych interesów przed ludźmi, którzy je naruszają, to zapanuje przemoc i prawo dżungli. Nie przez przypadek jedną z najskuteczniejszych metod w polityce i dyplomacji jest zasada retorsji, czyli „jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”.

Nasze pragnienie sprawiedliwości jest dobre i słuszne; zostało nawet umieszczone w Ośmiu Błogosławieństwach. Zło powinno być karane, bo przebaczenie nie oznacza wcale unieważnienia należnego zadośćuczynienia. Tylko że kara to nie jest to samo co zemsta. Poza tym, kto ma sądzić, kto ma wymierzać karę i wyznaczać zadośćuczynienie?

„Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta, Ja wymierzę zapłatę — mówi Pan”. Poza kapłanami w konfesjonale, sprawującymi sakramenty w imieniu Chrystusa (in persona Christi), oraz ludźmi sprawującymi ziemski porządek sprawiedliwie ustanowionej władzy — także chciany przez Boga, nikt nie powinien brać na siebie kompetencji Boga.

Być może ktoś cię tak ciężko skrzywdził, że masz prawo do uczuciowego pragnienia zemsty. Ale jej wymierzenie, całą w ogóle swą sprawę zostaw Bogu — niech On decyduje. Ty nakarm głodnego, napój spragnionego, ubierz nagiego, odwiedź chorego… Bo Pan Bóg nie pozostawi dobra bez nagrody i zła bez kary. W taki sposób, czyniąc dobro, zwyciężasz zło. To jest właśnie najskuteczniejszy oręż w walce ze złem.

Zastanów się:
1. Czy czynisz dobro, tak po prostu, bez zastanawiania się, komu, bez przeliczania „należy się, nie należy się”?
2. Czy pamiętasz sytuacje, w których Bóg wyrównał naruszoną sprawiedliwość, stanął w obronie krzywdzonych?
3. Czy często korzystasz z sakramentu pojednania, aby kapłan działający w imieniu Chrystusa mógł w Bożym świetle ocenić twe postępowanie?