Skip to main content

Dzisiejsze czytanie rozpięte jest pomiędzy dwoma słowami: jeden i wszystkich. To opis Boga, który jawi się światu jako Pierwszy i Jedyny, a jednocześnie działa „ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.”
Nie ma więc dla Niego granic, terenów niedostępnych i takiej odległości spowodowanej grzechem, której by nie pokonał, by przyprowadzić mnie z powrotem do siebie.

Przeczytaj: Ef 4,1-6

Tweety:

Jedno jest Ciało i jeden Duch
Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.
Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich

24 X

Rozważanie:
Jedność ma niezwykłą siłę. Jest to siła świadectwa. W podzielonym świecie brak jedności wśród braci i sióstr jest zgorszeniem. Nasze podziały, rozłamy, klasyfikacje „my” – „oni” nikomu nie przybliżą wiary.

Warto też pamiętać, że słowo „diabeł” jest pochodzenia greckiego i oznacza tego, który miesza, dzieli, oddziela. Każdy rozłam jest więc jego dziełem. Usiłujcie zachować jedność – to Pawłowe wezwanie wypowiedziane jest także dziś nad nami
Pokora i cichość, cierpliwość, znoszenie siebie nawzajem w miłości – jesteśmy to winni podzielonemu światu. Nasza jedność ma moc uzdrowienia.

Modlitwa:
Boże, który jesteś Jednością Trzech, wylewaj Ducha Jedności na swój Kościół. Niech będzie On dla współczesnego świata żywym świadectwem Twojej obecności wśród nas. Amen