Skip to main content

W Pawłowym Liście pobrzmiewa werset Janowej Ewangelii: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Mnie”. Idąc tym tropem, Paweł śmiało obwieszcza poganom, że także i oni mają prawo poznać Boga. I to jest ogromna nowość. Wiara nie jest dla wybranych, lecz jest totalna: dla każdego i na zawsze. W tym najbardziej objawiła się misja Jezusa – On przybliżył nam Ojca. To Słowo ma trafić już nie tylko do Efezjan, lecz wszystkich ludzi bez wyjątku, ze mną na czele.

PrzeczytajEf 3, 2-12

Tweety:
W Nim mamy śmiały przystęp do Ojca
z ufnością
dzięki wierze w Niego

dzisiaj2210

Rozważanie:

Obraz Boga jest wciąż zaskakującą nowością w chrześcijaństwie. Nie jest On już obcym, nieznanym, dystansującym się Bogiem, lecz Tym do którego zbliżamy się śmiało i z ufnością. To jest właśnie postawa każdego dziecka.

Grzech zabiera naszą śmiałość. On staje się barykadą, która sprawia że Bóg jest gdzieś „tam daleko”. Jest dystans, nieufność, podejrzliwość. A przecież jest inaczej: mamy prawo być blisko, nie przez nasze starania czy zasługi, lecz dzięki wierze w Jezusa. To przecież nie my przybliżamy sobie Boga, lecz to On przybliżył nam Ojca.

Modlitwa: Boże, dziękuję Ci, że jesteś Bogiem tak bliskim. Objawiasz nam dziś, że mamy prawo przychodzić do Ciebie śmiało i z ufnością. Tak wiele razy o tym zapominam, stawiam granice z obaw i lęków. Dlatego pokonuj z mocą to wszystko, co utrudnia mi poznanie Ciebie jako dobrego Ojca. Amen.