Skip to main content

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć (Dz 2, 4.12).

Zesłanie Ducha Świętego to początek Kościoła i jego zbawczej misji, obejmującej wszystkie wieki, wszystkie narody, wszystkie kraje. „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”, obiecał Jezus apostołom, i tak jest. Powiedział także „Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was”.

Na powtórne przyjście Pana wciąż czekamy, ale to czujne, cierpliwe i wytrwałe oczekiwanie nie jest ponad nasze siły, gdyż Pan zesłał nam swego Ducha, Ducha Ojca, Ducha Prawdy, który dalej prowadzi Jego dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia.

zes

Duch Boży jest Mocą i Miłością Bożą; jest Panem i Ożywicielem. Ta Moc wskrzesiła Chrystusa z martwych, Ona też czyni nas dziećmi Bożymi, ożywia i uświęca, oczyszcza z wszelkiej skazy, a na końcu wskrzesi. Przez swoje działanie za pośrednictwem Pisma Świętego, Tradycji, Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, sakramentów, dzieł apostolskich i misyjnych, świadectwa świętych.

Duch Święty buduje, jednoczy, naucza, prowadzi i zbawia Kościół. Dając nam swoich 7 darów, 12 owoców i niezliczone charyzmaty, czyni z nas ludzi duchowych, żyjących w Chrystusie nowym życiem opartym na prawie miłości. To On, Paraklet, pociesza nas, występuje w naszym imieniu i broni nas przed oskarżeniami szatana i naszych własnych serc.

Do chwili zesłania Ducha uczniowie Jezusa byli grupką przygnębionych i słabych ludzi, niezdolnych nie tylko do głoszenia Pana, lecz nawet do wytrwania przy Nim. Z chwilą przyjęcia Ducha stali się nieustraszonymi apostołami i kaznodziejami, nawracającymi tłumy i nielękającymi się żadnych cierpień i przeciwności.

Duchu Święty, przyjdź!