Skip to main content

Jezus posyłając Apostołów, rozpoczyna misję całego Kościoła trwającą po dziś dzień. Kierując słowo do swoich uczniów, chce by usłyszane było i dzisiaj.
Chrystusowe „biada” nie jest groźbą, straszeniem czy potępieniem. Jest to słowo bólu Boga z powodu odrzuconej miłości.

Przeczytaj: Łk 10,13-16

Tweety: 
Biada tobie, Korozain!
Biada tobie, Betsaido!
Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam.

3 X

Rozważanie:
Boże „biada” staje się najmocniejszą zapowiedzią zbawienia. Jest tak dlatego, że widzimy jednocześnie drogę powrotu do Boga. Jest nią nasze nawrócenie. Jest ono zawsze naszą wolną decyzją – tak samo jak brak nawrócenia.
Każdy grzech to zaniedbanie miłości Boga. Każdy grzech sprawia, że to moje imię pojawia się w miejscu miast Korozain i Betsaidy.

Modlitwa:
Jezu, Twój krzyż wskazuje mi dziś wielkość Twej miłości. Twoja niekochana miłość nie zniechęca się moi grzechem, dlatego dziękuję Ci że także dziś posyłasz mi Słowo nawrócenia. Amen.

Więcej na dziś:
Job 38,1.12-21;40,3-5

Ps 139,1-3.7-8.9-10.13-14ab