Skip to main content

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus – patronka dzisiejszego dnia – przez całe życie marzyła o tylko o jednym: by nadać się do Królestwa Bożego. Jej droga nie była oglądaniem się wstecz, lecz ufnym wpatrywaniem się w przyszłość której Panem jest Jezus. Jej droga droga przypomina, że w ekonomii Bożej to, co wielkie, co największe, jest małe i ukryte.

Przeczytaj: Łk 9,57-62

Tweety:
Ktokolwiek przykłada rękę do pługa,
a wstecz się ogląda,
nie nadaje się do Królestwa Bożego.

1 X

Rozważanie:
Kto się nadaje do Królestwa? Ten, który umie podejmować decyzje i dokonywać wyborów. Kto nie jest sparaliżowany przeszłością i potrafi zerwać z pozornym bezpieczeństwem. Wolność od osób, rzeczy i siebie samego jest wymogiem stawianym uczniom Jezusa. Tylko wolne serce potrafi kochać i naśladować Mistrza.
Modlitwa:
Jezu, uzdrawiaj mnie ze zniewolenia moim „ja”, od pokusy posiadania, władzy i wyglądu. Uczyń mnie wolnym, bym mógł wolny pójść za Tobą. Amen.

Więcej na dziś:
Hiob 9,1-12.14-16

Ps 88,10bc-11.12-13.14-15