Skip to main content

Widzieliśmy już Jezusa, któremu posłuszna jest niebo, otchłań, choroba, smierć i zło. Zobaczyliśmy Go pełnego mocy w działaniu. Do tej pory uczniowie tylko słuchali i obserwowali. Od tej chwil są już zaangażowani w misję Chrystusa. Od słuchania przechodzą do działania. Ta misja jest przygotowana także dla nas.

Przeczytaj – Łk 9,1-6

Tweety:
Dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami
I władzę leczenia chorób.
Wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.

24 IX

Rozważanie:
„Moc” jakiej udziela Jezus swoim uczniom nie jest „magiczna, kosmiczna czy energetyczna”. To siła Ducha. Towarzyszy jej władza, bo tylko Bóg jest Panem wszystkiego. Zło i grzech przywdziewa tylko szaty uzurpatora. Nie ma de facto żadnej mocy i władzy.
Ta sama moc i władza jest nam dana przez sakrament chrztu, bo charyzmat Apostoła i jego posłanie wpisany jest nierozerwalnie w naszą wiarę.
Żadne zło, żaden rodzaj złego ducha, nie jest w stanie zwyciężyć ucznia, którego wiara jest prawdziwa i oparta na Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana.

 

Modlitwa:
Jezu, dziękuje Ci, że przypominasz mi dziś o swojej mocy i władzy. Tak często o tym zapominam, kuszony podejrzeniem, że zło jest silniejsze niż Ty. Chcę odkrywać w sobie charyzmat Twojej mocy. Chce być przez Ciebie posłany, by głosić i uzdrawiać. Amen.

Więcej na dziś:
Prz 30,5-9
Ps 119,29 i 72.89 i 101.104 i 163