Skip to main content

Kościół wspomina dziś osobę jednego z największych mistyków, włoskiego kapucyna – o. Pio z Pietrelciny. W centrum Jego życia była zawsze Eucharystia, posługa sakramentów i zjednoczenie ze Słowem Bożym. O takich właśnie ludziach mówi dziś Jezus w Ewangelii. Ludziach tak ściśle z Nim zjednoczonych, że nazywa ich swoimi braćmi i siostrami. Każdy więc może być członkiem rodziny Jezusa.

Przeczytaj – Łk 8,19-21

Tweety:
Moją matką i moimi braćmi są ci,
którzy słuchają słowa Bożego
i wypełniają je.

23
Rozważanie:
Nasze bliskie relacje są zawsze ograniczone. Nie jesteśmy w stanie ze wszystkimi żyć w bliskości i przyjaźni. Często chcemy być z kimś bliżej ale nie starcza nam na to sił. Dotyka nas też zazdrość i rozczarowanie bo nie otrzymujemy od innych tego co byśmy chcieli.
Z Jezusem tak nie jest. Jego miłość nie jest niczym ograniczona. Może być blisko i kochać wszystkich ludzi. Tak samo bez różnicy.
Do tego chce nas dziś zaprosić Jezus. By być częścią Jego rodziny. Warunek jest tylko jeden: konsekwentne życie Słowem Bożym.

 

Modlitwa:
Jezu, dziękuję że myślisz o mnie jak o swojej rodzinie. Dziękuję Ci za to zaufanie i otwartość. Daj mi moc bym mógł żyć codziennie Twoim Słowem i je pokochać. Amen

Więcej na dziś:
Prz 21,1-6.10-13
Ps 119,1 i 27.30 i 34.35 i 44