Skip to main content

Dotykając noszy człowiek staje się w świetle prawa nieczystym przez jeden dzień, a dotykając ciała zmarłego nieczystym rytualnie przez tydzień. Jezus nie staje się nieczystym, bo On jest Bogiem, który ma władzę nad życiem i śmiercią. Widzimy Go dziś jak rozkazuje śmierci – ten widok napawa nadzieją, bo rzeczywiście jesteśmy ocaleni.

PrzeczytajŁk 7,11-17

Tweety
Młodzieńcze, tobie mówię wstań!
Zmarły usiadł i zaczął mówić i oddał go jego matce.
Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój.

16wrzesnia

Rozważanie:
Dzisiejsza Ewangelia umiejscowiona jest w bramie. Brama to miejsce sądu. I tam właśnie dokonuje się sąd Jezusa nad śmiercią. To kolejny element Jego nauczania. On chce pokazać wszystkim zgromadzonym, że ma władzę nad śmiercią. I po to przyszedł by nas ocalić i wyrwać z jej szpon.

Dzisiejsze Słowo jest pełne nadziei, bo jest obrazem mojego zmartwychwstania – wtedy to nad każdym z nas Zbawiciel wypowie swoje: wstań!

Modlitwa:
Panie, nie pozwól bym uległ pokusie mówiącej, że śmierć jest celem i kresem mojego życia. Nie pozwól, bym uległ myśleniu, które oskarża Cię za śmierć. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem, który wyzwala z niewoli śmierci. Amen.

Więcej na dziś:
1 Kor 12,12-14.27-31a
Ps 100,1-2.3.4-5