Skip to main content

Maryja od chwili Zwiastowania uczestniczy w tajemnicy odkupienia. Dokonuje się ono przez Krzyż Zbawiciela, wiec jej macierzyństwo też jest naznaczone cierpieniem. Jest to cierpienie, które nie upokarza, lecz jest kolejnym imieniem  miłości, do Jezusa i każdego człowieka. Maryja kocha nas przez łzy.

PrzeczytajHbr 5, 7-9

Tweety:
chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego
dla wszystkich, którzy Go słuchają,

Przez łzy

Rozważanie:
Macierzyństwo Maryi jest macierzyństwem bolesnym. Jesteśmy dziećmi Matki Boskiej Bolesnej. Ten ból osiąga apogeum pod krzyżem. Tam nasze życie zostało wyrwane ze szpon śmierci. Za wielką cenę. Naszą ceną jest krew Jezusa, są łzy Maryi. Tak bardzo jesteśmy cenni i ważni.

Patrząc dziś na zbolałą Maryję, wzbudźmy w sobie nie tyle wzruszenie i współczucie, co wdzięczność i uwielbienie.

Modlitwa:
Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka, proszę, pozwól mi zatrzymać się dziś obok i razem z Maryją kontemplować największy z cudów – cud mojego odkupienia. Amen.

Więcej na dziś:
Ps 31, 2-3b.3c-4.5-6.15-16.20
J 19, 25-27