Skip to main content

Jan Złotousty, podobnie jak św. Paweł, nie miał oporów by przestrzegać słuchających go ludzi przed błędami i wypaczeniami wiary. Wiedział, że prawda wymaga bezkompromisowości i jasnych postaw. Ta świadomość Apostoła Narodów i Jana Chryzostoma musi towarzyszyć także nam, współczesnym. Tylko wtedy poznanie prawdy i uczciwość życia będą szły razem, bo poznanie prawdy musi się przekładać na życie.

Przeczytaj: 1 Kor 10,14-22

Tweety:
strzeżcie się bałwochwalstwa
jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało
wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba

ZŁOTE

Rozważanie:
Przepowiadanie Jana Chryzostoma dokonywało się zazwyczaj podczas liturgii, w „miejscu”, w którym wspólnota buduje się Słowem i Eucharystią. Tym co tworzy jedność Kościoła nie jest „jednakowość” jego członków, lecz wspólnota ołtarza. Właśnie kiedy jesteśmy jako bracia i siostry na Eucharystii, tworzymy jedność, której nie może nikt rozerwać. Nie może, bo Ten, który nas jednoczy jest Zbawicielem Świata.

Modlitwa: Jezu, prosimy Cię dziś o Ducha Jedności w naszych rodzinach i wspólnotach. Nasza jedność jest tak mocnym świadectwem dla współczesnego świata. Strzeż nas przed bałwochwalstwem, błędnymi naukami i podziałem. Spraw, byśmy byli jedno. Amen.

Więcej na dziś:
Ps 116B,12-13.17-18
Łk 6,43-49