Skip to main content

Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» (Łk 1, 38)

Pokora rządzi!

Maryja zgodziła się na to, aby Pan Bóg poprzestawiał jej wszystkie życiowe plany, wywrócił cały dotychczasowy ład do góry nogami i postawił ją przed nieznanym. Jej pokora była silniejsza niż własne zachcianki, mocniejsza od własnego postrzegania świata i potężniejsza od jej własnej wizji swojego życia.

Ile razy wydaje nam się, że Pan Bóg nie chce dla nas jak najlepiej, że sami wiemy co jest dla nas dobre? Jak często nie zgadzamy się z Panem Bogiem w kwestii naszych życiowych planów, marzeń i oczekiwań. Może pora na pokorne uniżenie się przed Najwyższym? Przecież On naprawdę chce dla nas najlepiej. W połączeniu z naszym otwarciem się na Jego wolę i pokorne poddanie się Jemu możemy tylko wygrać. Bo pokora rządzi!