Skip to main content

Na Tyrze spełniły się dramatyczne biblijne proroctwa. Nauczał tu Chrystus i stąd pochodzili jedni z pierwszych uczniów. 

Położenie i mapa:
Miasto położone jest nad morzem Śródziemnym (obecnie jest to południowy Liban, ruiny Tyru stanowią jedną z dzielnic współczesnego miasta Syr).

Pierwsze informacje o tym starożytnym mieście sięgają do w XIV wieku p.n.e. Znaleźć je można na tabliczkach zapisanych pismem klinowym, będących listem ówczesnego władcy Tyru, Abi-Milku, do egipskiego faraona Echnatona. Zazwyczaj jednak za Herodotem jako datę powstania wskazuje się ok. 2750 r. przed Chrystusem. Tyr założony został przez mieszkańców Sydonu.

Tyr jest miastem portowym, bardzo trudno było je podbić. Część miasta znajdowała się na oddalonej o ok. 800 metrów wyspie, która stanowiła schronienie oraz swoisty skarbiec w czasie, gdy Tyr został zdobyty przez Nabuchodonozora. Dopiero Aleksander Wielki był w stanie w pełni podbić miasto, budując połączenie wyspy z lądem. W 1291 r. Mamelucy zrównali Tyr z ziemią.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Znaczenie:
Tłumaczenie nazwy miasta to „skała”. Tyr słynął z wytwarzanej tam drogocennej purpury. Nazwa regionu – Fenicja – pochodzi właśnie od greckiego określenia purpury. Barwnik uzyskiwano z wymarłego już gatunku morskich ślimaków murex, znajdowanych na wybrzeżu. Wartość tak barwionych tkanin uczyniła je królewskimi, szaty w tym kolorze oprócz władców nosili np. bogaci kupcy czy kapłani. W Tyrze produkowano również ogromne dzbany do transportu wina i wyroby szklane. Innym ważnym towarem handlowym było drzewo cedrowe. Fenicjanie słynęli z handlu luksusowymi towarami.
W czasie panowania króla Dawida Tyrem rządził asyryjski król Hiram I, będący w bardzo dobrych relacjach z izraelskim królem i jego synem Salomonem. Wówczas miasto osiągnęło szczyt świetności. Świadczy o tym również I Księga Królewska, z której wiemy o przyjaźni między królami oraz wsparciu przez Hirama budowy świątyni i pałacu królewskiego w Jerozolimie (1Krl 5, 15-32; 9, 10-14).
W VI wieku p.n.e. miasto zostało zdobyte przez Nabuchodonozora II, a następnie w 332 r.p.n.e. przez Aleksandra Wielkiego. Tak wypełniło się proroctwo Ezechiela (Ez 26, 3-5.7.12.14.16). Spełnia się również proroctwo (obecne również u Amosa 1,9-10), że miasto, całkowicie zburzone w średniowieczu, już nigdy nie zostanie odbudowane.
W okolicy Tyru nauczał Pan Jezus (Mt 15,21-27; Mt 11,20-22; Mk 3, 7-12; Łk 6,17-19). Tydzień w Tyrze spędził św. Paweł (Dz 21,2-6).

Najważniejsze wydarzenia:
Tu dobrą nowinę o Królestwie Bożym głosił Jezus

Zdjęcia: