Skip to main content

Chrześcijanie uciekają się do św. Archanioła Michała jako do szczególnego obrońcy przed atakami szatana i złych duchów.

michal

Rozważanie:
Księga Daniela wspomina św. Michała Archanioła, wodza zastępów niebiańskich, triumfalnego zwycięzcę szatana. O tym zwycięstwie mówi Apokalipsa w często czytanym w liturgii Kościoła opisie walki ze Smokiem, który usiłował pożreć Dziecię zrodzone przez Niewiastę (Ap 12,7-9).

Chrześcijanie uciekają się do św. Archanioła Michała jako do szczególnego obrońcy przed atakami szatana i złych duchów. Jest on prawdziwym opiekunem dzieci Kościoła. W chwili wielkiego zagrożenia wiary w końcu XIX wieku papież Leon XIII ułożył modlitwę: „Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwościom i zasadzkom złego ducha bądź nam ochroną. Niech Bóg go pogromić raczy, pokornie o to prosimy. A Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które po tym świecie na zgubę dusz krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen”.

Pamiętajmy, że my także możemy prosić św. Michała Archanioła o obronę i opiekę.

 

Do wykucia:
W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu.
Dn 12,1