Skip to main content

Włos z głowy nam nie zginie i ocalimy nasze życie. Bylebyśmy tylko wiernie wytrwali przy Chrystusie.

wytrwałosc

Rozważanie:
21. rozdział Ewangelii wg św. Łukasza nie jest przyjemny do czytania. Jest to mowa Jezusa, w której zapowiada On wojny, zdrady, przewroty, prześladowania, katastrofy i wreszcie koniec świata. Na szczęście w środku tego strasznego opisu padają zdania: „Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”.

Jedni twierdzą, słuchając wiadomości, że ten czas ostateczny już nadchodzi. Inni są pełni wiary, że na pewno się to nie zdarzy za ich życia. Prawda leży gdzieś pośrodku. W jakimś miejscu nic tego czasu nie zapowiada, w innym — Syrii czy północnym Iraku — już jest.

Mogą się dziać rzeczy straszne, choć każdy ma prawo mieć nadzieję, że nas i naszych bliskich nie dotkną. Ale jeśli nawet, nie lękajmy się — włos z głowy nam nie zginie i ocalimy nasze życie. Bylebyśmy tylko wiernie wytrwali przy Chrystusie. „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą” (Łk 12,4).

 

Do wykucia:
Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie.
Łk 21,19