Skip to main content

Dziś uroczystość pamięci i wdzięczności. Życie Eucharystią to pamięć o Bożej Obecności i permanentna wdzięczność, że Bóg dał nam taki cud. Eucharystia jest cudem i nie ma większego. Dzisiejszy dzień ma nas wyrwać ze stanu, w którym widzimy Mszę Świętą jako czegoś nużącego, mało widowiskowego i przewidywalnego.  

Bo wielkie rzeczy dzieją się na naszych oczach. Często pokonujemy setki, tysiące kilometrów, by nawiedzić cudowne miejsce – miejsce objawienia się mocy Boga. A dziś takim sanktuarium staną się nasze place, ulice, miejsca tak dobrze nam znane. Wychodzimy adorując Jezusa, by mógł On raz jeszcze powtórzyć swoje zawołanie: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.

PrzeczytajJ 6, 51-58

Tweety:
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.”
„Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”

19czerwca

Rozważanie:
Nie ma co ukrywać: tak samo jak słuchaczom Jezusa, tak samo i nam, nie mieści się to wszystko w głowie. Eucharystia jest czymś tak wielkim, a my tak nie wiele jesteśmy w stanie zrozumieć. Ale Jezus nie daje nam siebie w Ciele i Krwi po to byśmy mieli to zrozumieć, ale by jeść. Nie symbolicznie, nie duchowo, ale realnie. I jakkolwiek zabrzmi to dziwnie i szokująco: mój Bóg stał się…jedzeniem. Jego prośbą – którą znam na pamięć z każdej Eucharystii – jest: bierz i jedz – bo chcę być tak blisko ciebie, że pozwalam Ci się połknąć.

Niebywałe, szokujące, a nawet skandaliczne.

Eucharystia jest swoistym skandalem uniżenia Boga, uniżenia, które ma tylko jeden powód: miłość do człowieka. W taki właśnie sposób postanowił Bóg być ze mną.

Ta Tajemnica wciąż mnie zaskakuje i zdumiewa. Czuję się wobec niej mały i niegodny. Sam Bóg w moich dłoniach, cała zasada istnienia wszechświata w cienkim kawałku chleba, ten sam Jezus tak niewiarygodnie blisko. I nie moc mojego rozumu by to wszystko pojąć – jest tylko miejsce na adorację, zdumienie i wdzięczność.

Modlitwa: Boże, Ty nam dałeś prawdziwy Chleb z nieba, spraw, abyśmy mocą duchowego pokarmu zawsze żyli w Tobie i w dniu ostatecznym chwalebnie zmartwychwstali. Amen.

Więcej na dziś:
Pwt 8, 2-3.14b-16
Ps 147B, 12-13.14-15.19-20
1 Kor 10, 16-17