Skip to main content

Okres zwykły w Kościele nie jest czasem beznamiętnym. Czas zwykły w Kościele to czas niezwykłej misji. Mamy na serio wziąć słowa Chrystusa i stać się żywą Ewangelią. Dziś Jezus wzywa nas, abyśmy byli światłem dla świata i solą ziemi, aby ludzie widzieli nasze „dobre uczynki i chwalili Ojca naszego, który jest w niebie”. Może wciąż nie mamy w sobie jeszcze tyle światła, ile byśmy chcieli, ale i tego, co mamy, nie wolno nam ukrywać. Może nasze życie nie smakuje nam jeszcze tak, jak powinno, ale dziękujmy za nie Bogu każdego dnia.

Przeczytaj – Mt 5,13-16

Tweety:
„Wy jesteście solą dla ziemi”
„Wy jesteście światłem świata”
„Aby chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”

11czerwca

Rozważanie:
Każdy mój gest, spojrzenie i myśl powinny oddawać cześć Bogu. To najgłębszy sens naszego życia. Tak żyć, by to przynosiło Bogu uwielbienie. Wcale nie nam – lecz Bogu. To jest najistotniejsza motywacja naszego życia, to definicja i zadanie ucznia. Jak być światłem? Jak być solą? Postawić Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu. Wtedy zobaczymy, że to On przez nas działa. Wtedy On, a nie my odbierzemy chwałę.

Modlitwa:
Jezu, uczyń mnie dziś narzędziem w Twoich rękach. Daj mi dar swojej świętości – aby inni patrząc na moje życie, uwierzyli w Ciebie i oddali Ci chwałę. Niczego bardziej nie pragnę. Amen.

Więcej na dziś:
1 Krl 17,7-16
Ps 4,2-5.7-8
Mt 5,13-16