Skip to main content

Zastanawiasz się, kim jesteś? Jak w tym wszystkim znaleźć Boga i działanie Jego łaski?

1kor

Rozważanie:
Święty Paweł w swoim liście do Koryntian skupia się na działaniu Boga w swoim życiu. Przypisuje łasce to, że dzięki niej jest tym, kim jest. Zastanawiające jest zdanie – „łaska Jego nie okazała się daremna”. Czy to znaczy, że Bóg może się pomylić? Jego dar dla mnie może być nietrafiony, zepsuty, niedziałający?

W tekście greckim możemy przeczytać wręcz o tym, że „łaska nie stała się pusta”. Paweł ma jednak świadomość, dlaczego w jego życiu tak bardzo widać było Boże działanie, czy może dlaczego to działanie było tak skuteczne – „natrudziłem się więcej od nich wszystkich”. Ten sposób myślenia potwierdził wiele lat później św. Tomasz z Akwinu, mówiąc, że „łaska buduje na naturze”. Nie mogę leżeć brzuchem do góry czekając, aż Pan Bóg coś zmieni w moim życiu! On tylko czeka na to, aż zacznę działać. Dopiero kombinacja mojej pracy i działania łaski sprawi, że będę tym, kim naprawdę mam się stać.

Do wykucia:
„Tak Bogu ufaj, jakby całe powodzenie spraw zależało tylko od Boga, a nie od ciebie. Tak jednak dokładaj wszelkich starań, jakbyś ty sam miał to wszystko zdziałać, a Bóg nic.” (św. Ignacy Loyola).