Skip to main content

„Czy miłujesz Mnie?” – te słowa Jezusa, wypowiedziane nad Piotrem muszą dziś dotrzeć do naszych uszu. Nie da się przejść obok nich obojętnie. To cel i zasada całej Ewangelii. Jezus wciąż pyta mnie o miłość – zadaje mi to pytanie w każdej chwili mojego życia, bym nieustannie pamiętał, że źródło mojej miłości do Niego, jest w Jego miłości do mnie.

Przeczytaj – J 21,15-19

Tweety:
„Czy kochasz Mnie? ”
„Ty wiesz, że Cię kocham.”
„Pójdź za Mną!”

6czerwa

Rozważanie:
„Myśmy poznali i uwierzyli miłości jaką Bóg ma ku nam” – oto definicja wiary: poznać i uwierzyć miłości. To droga, którą musiał przejść Piotr jak i ja . Tak jak on muszę rozpoznać Go stojącego na brzegu. Poznać, że nie brzydzi się moją porażką i zdradą. Odkryć Boga, który nie pragnie niczego bardziej, jak mojej miłości.

To Bóg nieustannie prowadzi ze mną dialog uzdrowienia: wie o mojej słabości, pustych deklaracjach, zdradzie i wstydzie – mimo wszystko wypowiada nade mną po raz kolejny: Pójdź za mną! Gdziekolwiek odszedłeś – wracaj i idź za mną.

Modlitwa:
Jezu, dziękuję Ci za Twoją Miłość – to na niej, a nie na swoich deklaracjach chcę oprzeć swoje życie. Chcę iść za Tobą, drogą miłości, nadziei i wiary. Niech Twoja wierność mnie uzdrawia, niech Twoje przebaczenie przywraca mi życie.
Wpatrzony w Ciebie, chcę dziś wyznać: Ty wszystko wiesz! Ty wiesz, że Cię kocham! Amen.

Więcej na dziś:
Dz 25,13-21
Ps 103,1-2.11-12.19-20