Skip to main content

Urszula Ledóchowska, którą dziś wypominamy, to urszulanka o niezwykłych zdolnościach wychowawczych. Wiedziała, że naśladowanie Jezusa dokonuje się przez wrażliwość na potrzebujących i dobroć, która zjednywała jej wdzięczność wielu ludzi. Jej duchowość może być bliska każdemu – prostota, uśmiech, pogoda ducha pośród codzienności mogą być wzorem chrześcijańskiej radości i pociągać zagubionych i poszukujących.

Przeczytaj – J 16, 16-20

Tweety:
„Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać”
„Znowu chwila, a ujrzycie Mnie”
„Będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość”

29maja

Rozważanie:
Odejście Jezusa nie przynosi smutku i beznadziei. Bo wiara to tęsknota – wyczekiwanie, by ujrzeć Go ponownie.
Krótki czas naszego istnienia jest „chwilą” niecierpliwego oczekiwania. By zrozumieć sens tego oczekiwania, otrzymujemy właśnie Ducha Świętego. On nas prowadzi od smutku do radości, od niewidzenia do widzenia, od niezrozumienia do pełnego objawienia się Jezusa.
Jezus odchodząc, chce byśmy przeszli Jego drogą. To jest moja droga, droga uczniów, droga Kościoła. Teraz jest czas przejścia, teraz jest czas Paschy.

Modlitwa:
Jezu, Twoje odejście do Ojca zmienia horyzont mojego życia. Teraz wiem, że jestem zaproszony tam gdzie idziesz Ty. Rozbudź w moim sercu tęsknotę – ona przemieni każdy mój smutek w radość. Wiedz, że czekam na to spotkanie z niecierpliwością. Przyjdź Panie Jezu! Amen.

Więcej na dziś:
Dz 18,1-8
Ps 98, 1-4